Elérhetőségek

Csempeszkopács Község Önkormányzata

Cím: 9764 Csempeszkopács, Rákóczi u. 35.
Fax: +36/94/579-029

Ügyfélfogadás


Ebösszeírás

2023.06.14.

L A K O S S Á G I   F E L H Í V Á S

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2023. évi ebösszeírás céljából kérem a CSEMPESZKOPÁCS község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot" kitölteni és alábbiakban felsorolt módokon a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalba eljuttatni szíveskedjenek!

Amennyiben ebet nem tartanak, az adatlapon a megfelelő nyilatkozat kitöltésével kell a nemleges adatot szolgáltatni.

 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni!!!

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen vagy postai úton a Vasszécsenyi Közös Önkormányzat Hivatalba 9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11. címre
  • LEMPEG Imre falugondnoknak átadni,
  • vagy a COOP boltban (9764 Csempeszkopács, Hunyadi u. 6.), valamint
  • a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal előterében (a Posta bejárata mellett) elhelyezett gyűjtőládába, illetve
  • elektronikusan a hivatal@vasszecseny.hu e-mail címre.

Az adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.csempeszkopacs.hu/E-önkormányzuat/Letölthető nyomtatványok) is.

 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. július 4.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az ebtulajdonosok az eb összeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Felhívom továbbá a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható. A jogszabály megsértése esetén az ebtartó minimálisan 45.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Együttműködését köszönöm!      

 

Vasszécseny, 2023. június 14.                  

                                   

dr. Pintér Dóra

jegyző

 

Ebösszeírás

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Csempeszkopács Község Önkormányzata - Magyar